روش تائید پرداخت کارت به کارت

 ۱-ابتدا از رسید پرداخت خود عکس بگیرید.

 ۲-سپس نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد نمایید.

 ۳-پس از آن شماره سفارشتان را وارد نمایید.

 ۴- و در آخر عکس رسید پرداخت خود را در قسمت بارگذاری فایل آپلود کنید.